Säkerhetsutbildning

 

Vi erbjuder ett flertal olika säkerhetsutbildningar för personal och chefer i både privat och offentlig sektor. I vårt utbud återfinns utbildningar för att minska internt och externt svinn, förebygga och agera rätt i händelse av rån samt tillämpbar säkerhetsjuridik för anställda inom bland annat handeln, museer och övrig servicenäring.

 

Att utbilda sin personal i säkerhet är ett bra sätt att öka engagemanget och säkerhetsmedvetandet i den egna verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

 butikspersonal

 museivakter

 entrévärdar

 servitörer

 badvakter

 lärare...

 

 

 

 

 rättigheter

 skyldigheter

 gripa snattare

 förebygga rån

 olaga hot

 neka inträde

 brottslighet 

 provköp  

 kassarutiner

 säkerhetsrisker

 kameraövervakning

 kontanthantering

 nödvärnsrätten

 kassarevision...