Svinn- och säkerhetsanalys

 

Denna tjänst syftar till att säkerställa att ett företags administrativa rutiner är säkra och kontrollerbara. Detta kan bland annat gälla rutiner kring varuflöden, redovisningar samt kassa– och kontanthantering. Analysen identifierar källor till svinn och andra säkerhetsrisker och utifrån dessa tas nya och säkrare rutiner fram.

 

 

 

 

 

butik

varuhus

verkstad

bensinmack

restaurang

partihandel

hotell

lager...

 

 

 

 

 

inventering

kassahantering

passagekontroll 

kontanthantering

behörighetsnivå

leveranskontroll redovisningar

personalkontroll

varulager...