Alkohol- och drogkontroll

  

Dessa tjänster är relativt nya för branschen och vi ser redan en allt större efterfrågan. Vi kan nu erbjuda tjänster som innebär att vi t ex utför alkoholtest genom utandningsprov ute på arbetsplatsen. Då det blir vanligare att företag inför nolltolerans mot alkohol och droger på sina arbetsplatser är dessa kontroller ett effektivt sätt att tillse att uppsatta regler efterlevs.

 

Att utföra ett alkoholutandningsprov tar

mindre än en minut och motsvarande

drogtest tar ca fem minuter. Kontrollerna

är både enkla och snabba att utföra och

innebär därför inget större avbrott i

verksamheten.

 

Utrustningen vi använder oss av för att

utföra dessa alkohol- och drogkontroller

är den senaste som marknaden har att

erbjuda och används också i stor utsträckning av den svenska polisen.

 

Läs mer...

 

 

 

chaufförer besättning

maskinoperatörer byggnadsarbetare driftsoperatörer...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

budbil

lyftkran

grävmaskin

åkattraktion

spårvagn

lastbil

fartyg

buss

färja

truck

taxi...