Alkoholutandningsprov

Denna tjänst som vi vanligtvis benämner alkotest är en av hörnstenarna i vår verksamhet. Dessa kontroller har länge varit en del av polisens arbete för ökad trafiksäkerhet men blir nu allt vanligare även på andra platser i samhället. 

 

Att vi nu tillhandahåller denna tjänst har förstås ingenting med polisiär verksamhet att göra. Detta ska istället ses som ett kompletterande verktyg för företag inom t ex transport- och industrisektorn som ytterligare vill stärka sitt säkerhetsarbete och sitt varumärke.

 

Alkohol på arbetsplatser

Utöver den mänskliga tragedi det innebär för dem som missbrukar alkohol riskerar även tredje man att drabbas av detta. Många företag är idag medvetna om dessa problem och det blir allt vanligare att införa nolltolerans mot att vara alkoholpåverkad på arbetsplatsen. 

 

Varför alkotest?

Detta utförs främst för att öka säkerheten i verksamheten eller företaget. Därutöver finns flera skäl till att införa denna typ av kontroller. I en allt mer ökande konkurrens satsar företag på att profilera sig som medvetna och ansvarstagande. Detta märks bland annat då det gäller företagens miljöprofil som får en allt mer framskjuten position.

 

Inom bland annat transportnäringen och industrin blir det allt vanligare att profilera sitt ansvarstagande även gällande alkoholmissbruk på arbetsplatsen. Att företag inom olika branscher inför alkotester i sin verksamhet är inte bara ett ansvarstagande för den egna personalen och sin verksamhet utan skickar även tydliga signaler till företagets kunder att man tar säkerheten på största allvar. Utöver de positiva effekter alkotester får för säkerheten, både inom och utanför företaget,

bidrar det även till att stärka det egna varumärket.

 

 

 

 

Alkotest

Rent tekniskt är det mycket enkelt att utföra. Ett alkohol-utandningsprov tar knappt en minut att utföra.

 

Alkoholdetektorn är en handapparat med en tydlig display. På alkoholdetektorn fästs ett plaströr som prov- tagaren blåser i. Inom några sekund visas resultatet i displayen och det med en noggrannhet på en hundradels promille.